Назад

Информационен семинар на БТПП по проект DiVET, Програма "Еразъм+"

Целта на семинара бе създаване на нова професия "експерт по онлайн експортни дейности"
На 29 юни 2021 г. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведе информационен семинар във връзка с  приключването  на проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media), който имаше за цел да създаде квалификационен профил на нова професия в системата на професионалното образование „експерт по онлайн експортни дейности“.

На семинара бяха представени основните дейности, реализирани в рамките на проекта, както и постигнатите резултати. Събитието, в което взеха участие над 20 представители на държавната администрация, фирми и обучавани лица, беше официално открито от председателя на БТПП Цветан Симеонов.

В приветствието си председателят на Палатата подчерта ангажираността на БТПП в насърчаване на сътрудничеството между експортния бранш и сектора на професионалното образование и обучение. Той посочи, че Палатата участва активно в обучението на кадри по нови специалности като предложената в рамките на проект DiVET. Председателят отбеляза, че подготовката на висококвалифицирани специалисти би имала съществен принос за подобряване на конкурентоспособността на експортно-ориентираните фирми. Той изтъкна факта, че нарастващото значение на цифровизацията в търговията и бизнеса  е особено актуално в условията на пандемия и ще остане актуално и за в бъдеще във връзка с навлизането на новите технологии и променящата се икономическа среда.

Сред участниците в семинара имаше представители на Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието София-град, образователните институции, провели обучението, участници в пилотното обучение и фирми, осигурили стаж на обучените експерти.

По време на събитието бяха връчени сертификатите на участниците в пилотното обучение, които успешно завършиха тримесечен курс на обучение и тримесечен стаж във фирми с експортна ориентираност.

Основни резултати по проект DiVET в цифри

  • 38 кандидати бяха одобрени за участие в пилотното обучение;
  • 25 участници завършиха успешно пилотното обучение в рамките на 480 учебни часа и преминаха успешно  тестовете;
  • 12 участници осъществиха тримесечни стажове в експортно-ориентирани фирми;
  • 11 експортно-ориентирани фирми осигуриха работни места и ментори на стажантите;
  • Работеща платформа за онлайн обучение по специалност „експерт по онлайн експортни дейности“ с 15 учебни модула на английски език; Платформата е достъпна след регистрация: https://actionelearning.eu/login/

В рамките на проекта БТПП в качеството си на официално призната работодателска организация на национално ниво, заедно с Център за професионално обучение „Хармония 1“, внесоха предложение до Националната агенция за професионално образование и обучение за включване на нова специалност „Организатор по онлайн експортни дейности през социалните медии“ в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

 


30.06.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад