Назад

Участвайте в двустранни бизнес срещи по програма Хоризонт Европа - 9-ти юли 2021Enterprise Europe Network към БТПП и мрежата от национални точки за контакт по програма Хоризонт Европа Ви канят на виртуално събитие, за да намерите нови проектни партньори за участие в програма Хоризонт Европа, клъстер 6: „Храна, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда“.

Основната цел на международното брокерско събитие е да събере всички заинтересовани страни, които възнамеряват да кандидатстват за финансиране в рамките на конкурса „Хоризонт Европа - клъстер 6“. Това събитие ще ви помогне да изградите своя консорциум за предстоящите покани през 2021 г., които ще бъдат отворени до октомври 2021 г.

Срещите ще се проведат на 9-ти юли 2021.

За кого е подходящо събитието?

За представители на организации, осъществяващи дейност с насоченост в целевите сектори, сред които:

 • Университети
 • Изследователски центрове
 • Частни компании (включително МСП и големи компании)
 • Общини
 • Асоциации / Федерации
 • Публични органи / Правителствени организации
 • НПО
 • Клъстери, Хъбове
 • Заинтересовани страни, ангажирани с НИРД.

Бъдещите координатори и заинтересовани партньори от всички европейски държави-членки или асоциирани страни се насърчават да присъстват на събитията.

Събитието ще Ви предостави възможността да:

 • обсъдите и усъвършенствате идеите си за проекти с потенциални партньори
 • намерите партньори и изградите сътрудничество / да се присъедините към консорциум за участие с проектни предложения.

Тематичен фокус

Фокусните области на Хоризонт Европа - Клъстер 6, сред които:

 • Биоразнообразие и екосистемни услуги
 • Справедливи, здравословни и екологични хранителни системи от първично производство до консумация
 • Кръгова икономика и сектори на биоикономиката
 • Чиста околна среда и нулево замърсяване
 • Земя, океан и вода за климатични действия
 • Устойчиви, приобщаващи, здрави и зелени селски, крайбрежни и градски общности
 • Иновативно управление, екологични наблюдения и цифрови решения в подкрепа на Зеления пакт.

За участие можете да се регистрирате от линка ТУК  в срок до 6 юли 2021г. В процеса на регистрация, моля посочете за Ваш Support office: BG- Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. Полето „Marketplace Itmes“ следва да бъде попълнено с информация, от която да е видно какво партньорство (продукт/услуга) предлагате или търсите. Може да разгледате профилите на участващите фирми, да заявявате или отхвърляте покани за срещи.

Ако имате въпроси или се нуждаете от съдействие, моля свържете се с:
Enterprise Europe Network, БТПП
Тел:  02/ 8117 417/ 505 /525
Е-mail: een@bcci.bg


24.06.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад