Назад

Търговията с Канада е с добър потенциал

Н.Пр. Аник Гуле, извънреден и пълномощен посланик на Канада за България със седалище в Букурещ посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов относно възможностите за разширяване на търговско-икономическите връзки между двете страни. В срещата взе участие и Женевиев Буржет, търговски съветник в Посолството на Канада. Посланик Гуле подчерта, че тази седмица в България има поредица от събития за отбелязване на 55-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни. Според нея има неизползван потенциал в търговските отношения. Симеонов се присъедини към това мнение и предложи БТПП съвместно с Посолството на Канада да поднови информационните събития за ползите и възможностите, които открива Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС /СЕТА/. БТПП вече организира 3 поредни представяния на споразумението, осъществени със съдействието на Канадската бизнес мрежа в България, Национална бизнес мрежа и още партньори.

Председателят на БТПП запозна дипломатите с дейността на БТПП, регионалната структура и богатия набор от икономическа и статистическа информация, с която работи.

Споразумението СЕТА влезе частично в сила от 2017 г. От тогава търговията между България и Канада бележи постоянен ръст както следва: +29% през 2018 г.; +21% през 2019 г.; +46% през 2020 г. Същественото нарастване през 2020 г. отразява значително увеличение на вноса (+105%), подкрепено от устойчиво повишение на износа (+6.8%). Отчетеното нарастване на българския износ се дължи основно на реализираните по-високи в стойностно отношение доставки на руди на благородни метали (+16%), на семена от слънчоглед (+56%), на медикаменти (+26%) и на дамски трикотажни облекла (+12%). От своя страна вносът нараства главно поради съществени покупки на медни руди и концентрати (+310%), меден камък (+42%), пътнически  автомобили (+23%) и хранителни продукти (+43%).

Търговията на стоки между Канада и ЕС се увеличава след влизане в сила на СЕТА. Износът от ЕС към Канада към нараства с 21% от 40 млрд. щ.д. през 2016 г. на 48 млрд. щ.д. през 2019 г. Вносът от Канада за ЕС нараства с 27% от 61 млрд.щ.д през 2016 г. до 77 млрд.щ.д през 2019 г. За този период търговският обмен нараства с 25%.

По отношение на инвестициите общите преки чуждестранни инвестиции в ЕС от Канада нарастват с 16% от 262 млрд щ.д през 2016 до 304 млрд.щ.д. през 2019 г. Инвестициите в обратна посока също растат – с 19% до 308 млрд.щ.д.


01.07.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад