Назад

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ обеща на АОБР намаляване на административните прегради за бизнесаПо време на среща с Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) коалиция „Изправи се! Мутри вън“ обеща след влизането си в парламента да работи за въвеждане на електронно правителство и драстично намаляване на административните и регулаторните режими за бизнеса. Събитието бе четвъртото от поредица срещи между представители на ръководствата на четирите работодателски организации, членове на АОБР, и представители на партии и коалиции, за които социологическите агенции дават шанс за участие в 46-то Народно събрание.

Основна цел на срещите са приоритетите на АОБР, които да подпомогнат подобряването на бизнес средата и да дадат тласък за засилен икономически растеж на българската икономика. Ускореното влизане в Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и приемането на еврото – бяха изведени като национално значими приоритети, основополагащи за подобряване на бизнес средата в България.

От страна на АОБР акцент беше поставен върху необходимостта от гарантиране на правната сигурност, сигурността за собствеността,  трайното и непротиворечащо си законодателство, продължаване на образователната реформа и обвързването й с потребностите на икономиката, запазването на съществуващия данъчен модел, продължаване на реформите в сектор „Енергетика“ –  либерализиране и интегриране на пазара с европейския, въвеждане на механизъм за капацитети.

В хода на дискусията от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ потвърдиха своята позиция за създаване на прозрачна и конкурентна бизнес среда, която да не облагодетелства определени лица, а да създава равни възможности. Беше изразена и подкрепа на искането  такса битови отпадъци да се определя на принципа „Замърсителят плаща“, както и по отношение на настояването на работодателите в Плана за възстановяване и устойчивост превес да има директната подкрепа за инвестициите в предприятията, а не делът на финансовите инструменти.

 

 

 


24.06.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад