Назад

Онлайн обучителна платформа по проект STRONG

На 21 юни в БТПП се проведе информационно събитие по проект STRONG (Sustainable policy ThRough capacity StrenghteninNG), насочен към укрепване на политиките и практиките на тристранния диалог в България и стимулиране на двустранното сътрудничество с Норвегия чрез споделяне на опит, знания и добри практики. Проектът се финансира по „Норвежки финансов механизъм”, програма Социален диалог-достойни условия на труд и се изпълнява от БТПП като водеща организация в партньорство с Конфедерацията на норвежките работодатели (NHO) и Норвежко – Българската Бизнес Група (НББГ).

Мероприятието бе открито от Председателя на БТПП, който поздрави участниците и подчерта ролята на проекта за подобряване на социалния диалог в България чрез прилагане на успешни модели и практики от Норвегия. На срещата присъстваха представители на социалните партньори БСК и КНСБ, неправителствени организации, браншови съюзи, фирми членове на НББГ и експерти в областта.

Основен акцент по време на срещата бе поставен върху самообучителната платформа, насочена към подобряване на знанията на социалните партньори в няколко направления като управление на конфликти, справяне със стреса на работното място, тактики за комуникация по време на преговори. Всеки обучителен модул включва 5 компонента: обучителен текст, презентация, видеоклип, тест за установяване на нивото на усвоените знания, анкета с обратна връзка относно удовлетвореността на участника. Проверете уменията си за водене на успешни преговори като се забавлявате, гледайки видеоклипа и тествате вашите познания! (https://www.strong-project.eu/samoobuchitelna-platforma/opisanie)

Информационният ден приключи с дискусия относно съвместни инициативи, които могат да бъдат реализирани между социалните партньори посредством платформата, която ще улесни контактите и обмяната на информация между тях. Дейностите по проект STRONG продължават с тестване на платформата, организиране на регионални семинари в България с участието на норвежкия партньор, както и осъществяване на посещение за обмяна на добри практики за представители на АОБР в Норвегия.

За подробности:
www.strong-project.eu
https://www.bcci.bg/bulgarian/projectsBCCI_new.html

 


22.06.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад