Назад

БТПП домакинства събитие за насърчаване икономическото сътрудничество между България и АлбанияБТПП и посолствата на България и Албания, заедно със Съюза на търговско-промишлените палати в Албания, Българската агенция за инвестиции, ИАНМСП, Министерството на външните работи на Албания, Албанската агенция за развитие на инвестициите и други партньори, обединиха усилията си за развитие на двустранните икономически отношения. Според тях актуалните трудности не трябва да намаляват усилията за поддържане и развиване външнотърговските връзки между България и Албания.

През 2021 г. БТПП е начело на Асоциацията на балканските палати /АВС/. Симеонов представи две от предстоящите инициативи, в които ще участват асоциацията и нейните членове – търговски палати от страните в региона. Той постави акцент на скорошното обявяване на Балканските бизнес награди /9 април 2021 г. в гр. Ловеч/ и Балканския винен конкурс /2-4 юни в Скопие/ и фестивал /17 – 19 юни в София/. Председателят на БТПП подчерта и възможността за споделяне на опит между двете палати с оглед на постиженията им в областта на поддържането на Търговски регистър, осигуряване на всеобхватно обслужване за осъществяване на външнотърговска дейност, както и разрешаване на търговски спорове с арбитраж.

И двете страни са пострадали от кризата, причинена от Ковид 19. Това заяви Н.Пр. Доника Ходжа, посланик на Албания в България. Потреблението в Албания е намаляло с 3,3 % през изминалата година. БВП в страната намалява с 6,7% през 2020 г., но има очаквания за положителен растеж през 2021 г. около 5%. Бизнесът се насочва към технологиите и в страната се наблюдава увеличаване на обема на продажбите на продукти на информационните технологии. Други сектори, които се развиват добре въпреки кризата са енергийният и строителният. Посланик Ходжа заяви, че възстановяването ще бъде дълъг процес, който зависи не само от плана за ваксиниране, но и от активността на бизнеса, който е силен инструмент за подобряване на икономическата среда. Тя посочи, че насърчаването на икономическо сътрудничество е приоритет на нейната мисия.

Н.Пр. Момчил Райковски, извънреден и пълномощен посланик на България в Албания също взе отношение по време на срещата. Той изрази загриженост за бъдещето на двустранните икономически отношения и по-специално за съществуващите вериги на доставки, които трябва да се адаптират към нови форми за правене на бизнес. Посланик Райковски наблегна на преимуществата на България като отлично място за правене на бизнес и инвестиции, и подчерта, че фирмите могат да разчитат на подкрепата на Посолството ни в Албания.

Главният секретар на Съюза на търговско-промишлените палати в Албания Евис Дино определи взаимодействието между палатите и съответните дипломатически мисии като отлично. Съюзът работи с 12 регионални представителства в Албания и може да окаже съдействие за намиране на подходящи партньори от страната. Г-жа Дино подчерта и ангажимента на организацията за активно взаимодействие с индустриални паркове и свободни зони в Албания, които предлагат много благоприятни условия на инвеститори.

Идит Дака от отдел Икономическа дипломация в Министерство на външните работи на Албания посочи, че има разработена програма за подпомагане на фирмите да създават и развиват отношения с чуждестранни партньори. Предстоят няколко събития в тази насока, за които ще бъде предоставена допълнителна информация.

Юлиян Балчев, представител на Българската агенция за инвестиции направи обзор на икономическата и инвестиционна среда в България.

Милева Мекси, директор от Изпълнителната агенция за развитие на инвестициите на Албания също очерта приоритетните сектори за албанската икономика.

Емил Георгакиев, главен изпълнителен директор на компания One Communication представи своя опит като инвеститор в областта на комуникациите в Албания.

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, д-р Бойко Таков представи инициатива за обединяване на организациите, ангажирани с насърчаване на търговията на Балканите под формата на асоциация, която да синхронизира усилията в полза и помощ на бизнеса.

Заинтересованите компании за сътрудничество с партньори от Албания могат да се свързват с: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg


31.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад