Назад

По-ниски цени за получаване на Квалифициран електронен подпис от БТПП

Във връзка с пазарните тенденции за предоставяне на по-достъпни удостоверителни услуги


БТПП информира, че от днес, 1 април 2021 г.,  се понижават цените на предоставяните услуги за получаване на Квалифициран електронен подпис. БТПП предоставя услугите на основата на подписан договор с „БОРИКА“ АД, в качеството на Местна регистрираща служба по предоставяне на удостоверителни услуги в рамките на B_Trust® PKI инфраструктурата.

Понижаването на цените е във връзка с тенденциите на пазара за предоставяне на по-достъпни удостоверителни услуги.

За да отговори на промените на пазара, БОРИКА АД променя, от 1 април 2021 г. цените за издаване, подновяване и преиздаване на Персоналните електронни подписи и цените на карти и четци.

Промяната в цените има за цел както  да се запази и разшири пазара, така и да се засили интереса на клиентите към on-line услугите за подновяване.

Припомняме, че Квалифицираният електронен подпис има силата на саморъчно положен подпис. С него могат да се подписват и подават електронни документи до различни административни служби, както и в системите за онлайн банкиране на повечето търговски банки в страната.

Подробна информация за  предлаганите от БТПП удостоверителни услуги – виж ТУК 

За контакт: Аделина Каменова, тел.: 02 9117 406; e-mail: ecic_sign@bcci.bg

 

 


01.04.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад