Назад

Среща на дипломати от Косово с председателя на БТПП

Бяха набелязани мерки за стимулиране на двустранните търговско-икономически отношения
Делфин Плана, временно управляващ  Посолството на Косово в България, и Буяр Дескай, първи съветник в Посолството на Косово в София, посетиха Българската търговско-промишлена палата и разговаряха с председателя Цветан Симеонов.

Бяха обсъдени състоянието на икономиките на двете страни на фона на световната Ковид криза, като бяха набелязани и мерки за стимулиране на двустранните икономически отношения. Симеонов информира косовските дипломати за резултатите от срещите на ниво български работодателски организации и ръководства на партиите - участнички в предстоящите избори в страната.

Посланик Плана се ангажира да проведе среща с Икономическата камара на Косово, партньор на БТПП, през месец април и да предаде набелязаните мерки за активиране на сътрудничеството между фирми от България и Косово. Потенциални сектори за задълбочаване на взаимодействието са: автомобилна индустрия, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, туризъм и др.

По информация от Министерството на икономиката за стокообмена между двете страни за периода януари-септември 2020 г. в сравнение със същия период на предходната 2019 г. се отчита спад в стокообмена от 14.1%; спад в износа с 17.7%  и ръст при вноса с 40.4%. Търговското салдо остава положително за България. Структурата на външната ни търговия с Косово запазва своя характер, като в износа преобладават изделия и материали от химическата, преработвателната, хранително-вкусовата, фармацевтичната промишленост и селското стопанство. Във вноса са представени основно стоки от стъкло, пластмаси, както и някои изделия на селското стопанство.

При желание за сътрудничество с организации и компании  от Косово заинтересованите фирми могат да заявят интерес в: БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg. за включване в предстоящи бизнес инициативи по линия на Палатата.

 


29.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад