Назад

Създаден е Съвет “Кръговата икономика – Зелената алтернатива за България“ при БТПП

Инициатива на предприемачи и представители на научната общност, подкрепена от Палатата
В Българската търговско-промишлена палата е създаден СЪВЕТ „Кръговата икономика – Зелената алтернатива за България“, или  акроним „КИЗА-БГ“. Учредители на СЪВЕТА са фирми, организации и научни институти,  работещи в  областта на кръговата икономика, както и  физически лица, с богат опит и експертиза. Председателят на БТПП Цветан Симеонов приветства учредителите на Съвета и изтъкна, че идеята е съвсем навременна, тъй като  една от приоритетните области на бизнеса, в синхрон със Зелената сделка, е трансформиране на индустрията на основата на иновативни зелени технологии и постигане на устойчиво развитие.

Основната цел на Съвета е да  работи  за утвърждаване развитието на  българската  икономика, базиращо се на принципите на кръговата икономика, прилагането на нови и иновативни бизнес модели, трансфер на иновативни технологии и „ добри практики“, водещи до намаляване обема на отпадъците и тяхното кръгово оползотворяване. Във фокуса на Съвета първоначално ще бъдат разглеждани основните най-замърсяващи околната среда индустрии, а именно: агроиндустрия, текстил и пластмаси.

В програмата  на Съвета са включени дейности, свързани с : информиране, обучение, подпомагане и консултиране  на МСП за прилагане на бизнес модели и практики на кръговата икономика,  организиране на „работилници“ за иновативни идеи,  направлявани от водещи експерти, предоставяне на информация за иновативни технологии, намаляващи индустриалните отпадъци и щадящи околната среда, успешни истории на български и чуждестранни фирми  в прилагането на „зелени технологии“ и редица други дейности.

За председател на Бюрото на СЪВЕТА “Кръговата икономика - Зелената алтернатива за България“ беше избрана Десислава Димитрова, управител и собственик на фирма „БИО СТОПАНСТВО ЛОПЯНКО“ ЕООД, сертифициран експерт по Кръгова икономика от Michigan University, USA и Wageningen University, Netherlands, с над 15 години международен опит в областта на кръговата икономика и хранително-вкусовата промишленост в България и чужбина.

В най-скоро време СЪВЕТЪТ при БТПП ще има уебстраница с основна мисия, дейности и програма за информиране на  всички заинтересовани страни и тяхното включване в работата на Съвета.

 

 

 


24.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад