Назад

Партньорство на БТПП с Фонда на фондовете

Владимир Данаилов – изпълнителен директор на Фонда на фондовете, и Цветан Симеонов – председател на БТПП, обсъдиха възможностите за достъп до финансови инструменти за компаниите, които Фондът на фондовете предлага. Данаилов представи и инстументите, които са достъпни за бизнеса в условията на COVID-19.

Набелязани бяха нови, конкретни действия и идеи за разширяване и развитие на партньорството, които да допълнят насоките за бъдещата им съвместна работа в полза на бизнеса.

В отговор на притесненията на бизнеса и на обществото, двете организации ще си съдействат активно при организиране и провеждане на съвместни инициативи, чрез които да подпомагат и запознаят предприемачите в страната за създаване на нови партньорства и за развитие на инвестиционната им дейност. Първата сесия от съвместните инициативи ще се проведе през м. януари, като фирмите ще имат възможност да се запознаят в детайли с възможностите, които финансовите инструменти предлагат.

Повече информация тук


17.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад