Назад

УНИЦЕФ и GS1 заедно за проследимост на ваксините

Доклад на Би Би Си посочва увеличено производство и разпространение на фалшиви медикаменти


Доклад на Би Би Си посочва, че в условията на пандемия е нарастнало производството и разпространението на фалшиви медикаменти, особено на тези, които според медиите се използват в терапията при заболяване от COVID-19. Очаква се високо търсене на новата ваксина за COVID-19 и засилване на усилията за фалшифициране, вкл. опити за кражби на автентични ваксини, след като бъдат пуснати на пазара.

Според доклада най-висок е рискът в страните с нисък и среден доход, където липсва пълна оптимизация на системите за управление и се наблюдават ограничения по отношение на внедряването на добри практики в производството, при контрола на качеството и в дистрибуцията. СЗО оценява търговията с фалшиви медикаменти в страните с нисък и среден доход на над 30 милиарда долара годишно.

УНИЦЕФ работи съвместно със световни организации, между които Американската агенция за международно развитие (USAID), Световния алианс за ваксини и имунизации (GAVI), Световната здравна организация, Световната банка и Глобалния фонд за борба със СПИН, туберколоза и малария в подкрепа на страните с нисък и среден доход на населението и ги подготвя да прилагат системи за проследяване, които биха намалили значително риска от разпространение на фалшиви лекарства и ваксини.

Един от важните фактори за постигането на тази цел е приемането на единен стандарт за кодиране, без какъвто е нереалистично осъществяването на проследимостта. Глобален стандарт за кодиране би позволил единна идентификация и възможност за проверка на продуктите, като по този начин намаляват съответните рискове, усложнения и разходи.

За идентификация на ваксините и маркирането им с баркод УНИЦЕФ избра GS1, и по-конкретно матричния баркод Data Matrix, ISO версия ECC 200. Прилагането на баркод не замества изискваната с насоки на СЗО информация върху опаковките или етикетите.

Инициативата се координира чрез глобална експертна група с участието както на водещите организации за финансиране и развитие на здравеопазването, така и на производители, дистрибутори, национални регулаторни органи, експерти по проследяване от публичния и частния сектор. УНИЦЕФ ще изпълнява  ръководна роля в експертната група по отношение на техническите въпроси. Експертната група ще дефинира стратегията и плана на отделните процеси и стъпки при осъществяването на проследимостта с помощта на използване на стандартите GS1. Целта е да се гарантира безопасността на ваксините и лекарствата чрез намаляване на риска от фалшифициране и навлизане на фалшиви продукти в националните вериги за доставка. Основни инструменти са уникалната идентификация и възможността за проследяване и удостоверяване на ниво държава. На страницата на ООН е публикуван анекс, съдържащ ръководство за маркиране с баркод на опаковки по-високо от първичното ниво на опаковане. Анекса (Annex E „Guidelines for barcodes on packaging beyond primary level“ на УНИЦЕФ) в оригинал може да намерите на адрес https://www.ungm.org/public/Notice/117711

За повече информация и въпроси относно стандартите GS1 може да се обръщате към GS1 България на тел. 02/8117 433 или 604, или да разгледате страницата  https://www.gs1bg.org/.

 

 

 

 


09.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад