Назад

БТПП с активност в мрежата Мирабилия

Представители на Българската търговско-промишлена палата взеха активно участие в среща на Търговско-промишлените палати от мрежата Мирабилия, към която БТПП се присъедини в началото на 2020 г.

Ръководители и експерти от повече от 20 търговски палати в Европа, от градове със забележителности, признати от UNESCO, обсъдиха трудностите в туристическия сектор.

Въпреки затрудненото пътуване, както и силния спад в туристическите посещения 2020 г. бе отбелязана като активна за Мрежата Мирабилия. Търговските палати от различни европейски страни са реализирали няколко интересни проекта: H2020 (Be.Coultour) за прилагане на иновации в културния туризъм;  COSME (ETGG2030) за устойчив туризъм  и ENI (EU4Business) за засилване партньорството между Европейски палати в областта на винопроизводството. Очакват се още възможности за партньорство по различни проекти и през 2021 г.

Мрежата Мирабилия бе представена на първата Европейска туристическа конвенция. Също така, бе активен участник в Европейския туристически манифест, алианс от над 60 организации.

В рамките на срещата бе договорено търговските палати да продължат да сътрудничат с всички заинтересовани страни по отношение развитието на градове с исторически, природни, културни и други дадености, промотирането на туристически дейности, насърчаването опазването на околната среда, развитието на занаятите, местното производство на храни и напитки, културното развитие в селища с ЮНЕСКО забележителности,

Основен фокус на мрежата ще продължи да бъде подкрепата за фирмите в туристическия сектор, особено най-малките. Обмислят се конкретни мерки за стимулирането им, както и за промотиране на европейския туризъм, който пострада много през 2020 г.

Георги Стоев, член на УС на БТПП направи конкретно предложение за надграждане на съществуващите информационни системи и платформата Мирабилия, както и създаване на дигитални карти за туристически забележителности.

Като потвърждение на горепосоченото и за насърчаване на европейския туризъм Европейската туристическа комисия разпространи видео, насочено към туристите, които планират своите пътувания в бъдещ подходящ период.

Очаквайте още новини за Мрежата от търговски палати Мирабилия и европейския туризъм и през 2021 г.


15.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад