Назад

Трета среща на партньорите по проект QUALIFYНа 18 ноември се състоя онлайн среща на организациите, участващи в изпълнението на проект QUALIFY, финансиран по програма Интеррег Европа. Домакин на срещата бе  Търговско-промишлената палата в гр.Талин, Естония.  В основата на дискусията бяха въпросите, свързани със системата за  контрол върху безопасността и качеството на храните, развитието на органичното земеделие  и съвременни методи на приложение на ДНК анализ за доказване автентичността на местните продукти.

В онлайн срещата участваха  6-те партньора от България,  Испания, Франция,  Гърция, Естония и Словения.

Всеки един от партньорите  направи  презентация за системата на мониторинг и контрол на качеството на произвежданите храни в съответната страна, органичното земеделие и местни иновативни практики. От страна на БТПП бяха представени ролята и функциите на Министерството на земеделието, храните и горите и Българската агенция за безопасност на храните при упражняване на контрол върху безопасността и качеството на произвежданата продукция в сектор агроиндустрия. Внимание бе отделено и на използваните стандарти „Стара планина“, стандарти за хляб и брашно „България“, стандарти за млечни продукти и др.

Основната цел на проект QUALIFY e разработване на план за действие с конкретни мерки, които да бъдат включени в ОПИК /Оперативна програма “Иновации и конкурнтоспособност“/ за следващия програмен период и да бъдат насочени към подобряване на конкурентоспособността на предприятията от хранително-вкусовата промишленост. При изготвяне на плана ще бъдат използвани идентифицираните добри европейски практики и споделения  опит между партньорите  в областта на подобряване стандартите за качество,  автентичността на продуктите, органичното земеделие и приложението  на технологични иновации с цел развитие на модерни  МСП  с   повишен експортен потенциал. Планът ще съдържа и конкретни инвестиционни схеми.  За повече подробности моля, да посетите уеб сайта на проекта: https://www.interregeurope.eu/qualify/

 

 


20.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад