Назад

БТПП благодари за сътрудничеството на Камарата на инсталаторите в България

Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов връчи грамота и плакет на инж. Сергей Стоянов – Председател на Камарата на инсталаторите в България. Отличията са по повод 25 годишнината от създаването на Камарата и за значителен принос при осъществяване целите и дейностите на Палатата.

Между Палатата и Камарата има трайно дългогодишно сътрудничество. Двете организации съдействат на фирмите от бранша за намиране на партньори и установяване на лоялни и етични взаимоотношения между тях и за оказване на помощ в контактите им с държавни и общински органи и институции.

Камара на инсталаторите в България продължава да насърчава членовете си да кандидатстват за членство в БТПП, което ще им осигури по-широки възможности за популяризиране и представяне на тяхната дейност както в страната, така и в чужбина, чрез използване на международния авторитет и контакти на Палатата. 


12.10.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад