Назад

Кръгла маса в Пловдив, посветена на финансиране на проекти на старт ъпи и МСП в индустрията

В  Търговско-промишлена камара - Пловдив, по инициатива на Съвета по иновации при БТПП, се състоя  кръгла маса на тема:Иновативни подходи за финансиране на проекти на старт ъпи и МСП в индустрията, в т.ч. в IT сектора, чрез национални и европейски финансиращи програми за МСП“. Тя бе открита от Добрина Проданова, председател на камарата, и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП.

Във встъпителната презентация на тема „Актуални възможности за финансиране чрез ЕСИФ и други фондове и програми“ Камен Стратиев от Областния информационен център, гр. Пловдив направи обзор на актуалните, отворени за кандидатстване схеми към средата на т. г., както и на тези, които ще бъдат отворени до края на настоящия програмен период (края на 2020 г.).

Иван Жабински, съсобственик и управител на старт ъп „Елбул“, изнесе презентация на тема: “Инфраструктура - старт ъп компания „Елбул“ в сферата на електромобилността“. Представен бе най-добрият софтуер за зарядни станции у нас, който вече се е наложил в развитите страни от ЕС, както и обзор на пазара у нас на зарядни станции за електромобили.

Ангелина Тодорова, директор „Координация“ при Фонда на фондовете представи своя доклад на тема: „Нови финансиращи схеми, одобрени от Фонда на фондовете“. В нейния доклад бе очертано как се финансират старт ъпи чрез финансови инструменти.

В следващия доклад доц. Йосиф Аврамов очерта перспективите за участие в европрограмите на представителите на малкия и средния бизнес и на старт ъпите в частност чрез финансови инструменти в последните десетина години, като акцентира на актуалните схеми през оставащите шест месеца до края на настоящия програмен период 2014-2020 г. Презентацията му бе на тема: „Използване на финансовите инструменти от старт ъпите и ролята на Съвета по иновации при БТПП за прилагането им. Представяне на специализацията в НБУ „Финансов мениджмънт за старт ъпи“ към магистърската програма „Финанси“.

Извън предварително обявената програма презентации направиха:

  • Чавдар Каменаров - представяне на неговия патент в областта на използването и прилагането на брауновия газ, с който той е спечелил проект по ОПИК и е изработил действащ прототип.
  • Александрина Маринова, мениджър на фирма „КЪПФИ“ -  производство на екологични чаши за кафе от брашно, преработено във вид на вафлена кора (чашите от вафлени кори се използват в Народното събрание).

В дискусията след форума се включиха: Стефан Ставрев от фирма „TRI Soft“; Суат Али от фирма „Сумер - 2010“  (хранително-вкусова промишленост); Ива Мачева от „Емина 28“ ЕООД; Диляна Герджикова от фирма :”Applied Tehnologi”; Катерина Мекерева от „Катириал Компакт“ ООД; Николай Чалъков от „ИНЧ Фриго“ ЕООД  и др.

 

 

 


03.07.2020 г.
Назад