Назад

ТПП на ЮАР подготвя меморандум за сътрудничество с БТПП за създаване на смесен съвет

В продължение на скорошна среща с Н.Пр.Табо Тахе, извънреден и пълномощен посланик на Република Южна Африка в София председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе онлайн разговор с главния изпълнителен директор на Търговско-промишлената палата на ЮАР Алан Мукоки. Участие в срещата взеха още Посланик Тахе, Машудубеле Мамаболо, съветник към Посолството на ЮАР, представители на ТПП на ЮАР и БТПП.

Симеонов представи дейността на БТПП и подчерта големия обем информация за български фирми и продукти, обработвана в Търговския регистър на палатата и продуктовия каталог БГ баркод, която може да бъде от полза за партньори от Република Южна Африка. Той информира колегите си за възможността БТПП да сподели опит относно акредитацията си към МТК за издаване на електронни сертификати за произход, относно предоставяните услуги за български и чуждестранни фирми, консултации с експерти от различни области и др.

Председателят на БТПП отбеляза, че в духа на 125-та годишнина на БТПП се подготвя поредица от събития, сред които и двустранни дейности, чиято цел е насърчаване на икономическото /търговско и инвестиционно/ сътрудничество и по-конкретно бизнес конференция България – ЮАР, двустранни срещи и др.

Мукоки представи подробно работата на ТПП на ЮАР, която е най-голямата бизнес организацията в страната. Той разясни, че членове на палатата са регионални ТПП /към тях се асоциират МСП по места/, големи фирми и корпорации, които имат позиции на борсата и браншови организации. Ръководството на ТПП на ЮАР е с дву годишен мандат и се състои от Борд на директорите, който избира председател и зам.председатели. Членството в борда следва специфична ротация, която позволява всяка година ръководството да бъде обновявано с 5 нови представители от членовете на организацията. Така се осигурява адекватно управление, покриващо различни браншове и региони.

Главният изпълнителен директор на ТПП на ЮАР разясни, че правителството често се допитва до бизнес организациите в страната. Палатата редовно представя свои предложения за подобряване на икономическата среда и следване на така нареченото включващо развитие. Икономиката на страната цели по-нататъшно развитие на сектори като: инфраструктура, енергетика, телекомуникации, транспорт и др.

Симеонов информира представителите на ТПП на ЮАР, че български фирми с опит в тези области могат да бъдат отлични партньори за изграждане на инфраструктура, както транспортна, така и производствена, при изграждане на водни електрически съоръжения, телекомуникационни мрежи и др.

Мукоки сподели желанието на ТПП на ЮАР да сключи меморандум за сътрудничество с БТПП с цел създаване на смесен съвет, който да следи реализирането на набелязаните действия.

Н.Пр.Табо Тахе, като инициатор на срещата, потвърди готовността на Посолството на ЮАР в София да сътрудничи на двете организации за осъществяване на намеренията им за насърчаване на двустранните търговско-икономически отношения между България и ЮАР.

Фирмите, които желаят да участват в предстоящо онлайн събитие, могат да заявят интерес на m.markova@bcci.bg .


03.07.2020 г.
Назад