Назад

Глобална онлайн среща на върха на Международната организация на труда

Започна Глобалната среща на върха на Международната организация на труда (МОТ) за COVID-19 и света на труда – най-голямото онлайн събитие, в което участват представители на организациите на работниците и служителите, на работодателите и на правителствата. В рамките на пет дни ( 1-2 юли и 7-9 юли ) се провеждат пет регионални събития и три глобални форума.

БТПП взе участие в регионалното събитие за Европа и Централна Азия. Онлайн мероприятието имаше за цел да извлече поуки от кризата с COVID-19, особено  относно политиките и практиките, прилагани за справяне с икономическото и социалното му въздействие. Представители на тристранния диалог от всички части на Европа и Централна Азия споделиха опит и обсъдиха начини и средства за прилагане Декларацията на МОТ по повод 100- годишнината  й - за бъдещето на труда при възстановяването след пандемията.

В официалното откриване, приветствия отправиха Никола Шмит, еврокомисар, отговарящ за работните места и социалните права, Хубертус Хайл, министър на труда и социалната политика на Германия, Антон Котяков, министър на труда на Руската федерация, и представители на Международната организация на работодателите и Европейската конфедерация на профсъюзите.

Комисар Шмит сподели, че повече от всякога е необходим многостранен подход за справяне с последиците от пандемията с COVID–19. Той отбеляза, че всички страни-членки на Европейския съюз са били засегнати от влиянието на пандемията - както икономически, така  и социално. Като важна стъпка той оцени устойчивото възстановяване на икономиката, в съответствие с Програмата 2030.

Като представител на Европейския съюз, министърът на труда на Германия – Хубертус Хайл, сподели, че се надява Европа да излезе по-силна от коронакризата. Той определи и три важни цели на Германското председателство на ЕС за справяне с последствията от пандемията, а именно въвеждането на общи стандарти, постигане на справедливи структурни промени и глобален подход към кризата.

Антон Котяков, министър на труда на Руската федерация, представи ситуацията в Русия – предприетите мерки за справяне с последствията от COVID-19. Той сподели, че съвместно с организациите на работодателите и на работниците и служителите работят върху промени в Кодекса на труда, с цел актуализирането му спрямо новата реалност и включването на новите форми на заетост. Акцент бе поставен върху преквалификацията на работниците и младежката безработица.

Ренате Хорнунг-Драус, регионален вицепрезидент за Европа и Централна Азия на Международната организация на работодателите (МОР), сподели, че излизането от коронакризата е основно предизвикателство за Европа. Тя обърна внимание на бъдещето на труда и промяната в уменията, съгласно новата реалност. Акцент бе поставен върху дигитализацията и преквалификацията на служителите.

Регионалното събитие продължи с дискусии на темите: подкрепа на предприятията, работните места и защита на работниците.

 


03.07.2020 г.
Назад