Назад

БТПП представи целите и функционалностите на разработваната иновативна платформа за обмен на товариПовече от 40 представители на транспортно-логистичния бранш и академичните среди присъстваха на международна конференция по проект SCOPE, посветена на иновативните услуги в транспортния сектор, която се проведе на 2 юли т.г. Мероприятието се проведе в два формата, присъствен и онлайн. В конференцията участваха онлайн международните партньори по проекта – представители на 5 организации от Гърция и Албания.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов поздрави участниците и подчерта, че Българската търговско-промишлена палата се стреми чрез участието си в проекти да предложи нови услуги на фирмите и да подпомогне за  внедряването и използването на  технологии, които ще  повишат тяхната конкурентоспособност  и ефективност.

По време на събитието бяха направени презентации за състоянието  на транспортния сектор у нас и  съществуващите платформи за обмен на товари. Бяха разгледани  платформите /транспортни борси/ Speditror.net, Timocom и Trans.eu и беше направено сравнение с целите, които си поставят партньорите по проекта при създаване на новата платформа и основните бизнес модели, предмет на разработка. Участниците споделиха своя опит и практики от дигитализацията на някои услуги в транспортния сектор и отбелязаха, че има още доста неизползвани възможности при дигитализацията за свързване на автомобилния карго  транспорт с други  транспортни оператори и предлагане на по-интегрирани услуги, опции за проверка легитимността на контрагенти, рейтинг за удовлетвореност на потребителите, онлайн разплащане, дигитализация на транспортните документи  и др.

В срещата участва  и представител на  GS1 България , който запозна участниците с  достъпа на МСП до глобалната система за  идентификация и маркиране с баркод на продукти, услуги, логистични единици, локации и други и предимствата на системата. Партньорите по проекта ще търсят възможност за включване на техните приложения в платформата на проект SCOPE, с цел разработване на иновативна платформа с многостранни функционалности и по-голям брой услуги.   

В процеса на разработването на платформата, фирми и организации от България, Гърция и Албания ще участват в демонстрационни сесии за тестване на нейните функционалности. БТПП ще осигури участие на 10 представители от бранша, които ще се включат в симулативните предварителни тестове на платформата в Солун, Гърция. В България ще има и пилотно тестване, като всички заинтересовани организации ща бъдат поканени да участват. Всички презентации от проведената международна конференция може да откриете тук.

 


06.07.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад