Назад

В БТПП среща на председателя на Съюза на данъкоплатците в България и председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан СимеоновВ БТПП се проведе среща на председателя на Съюза на данъкоплатците в България (СДБ) Николай Попов и председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.

Обсъдена бе международната дейност на Съюза през 2020 и следващата година. Николай Попов информира за предстоящия 30-годишен юбилей на организацията през 2021 година и мероприятията, свързани с отбелязването на годишнината. Обсъдиха се бъдещи координационни действия с Европейската организация на данъкоплатците с оглед провеждане на регионална конференция на Съюза през следващата година.

Подготовката за организиране и провеждане на регионална конференция за „Бъдещето на финансовите системи и борбата с корупцията" на движението за права и защита на данъкоплатците в Европа и по света, бе възложена от Президента на ТАЕ - г-н Майкъл Ягер, и по лична молба на г-жа Моника Холмайер, председател на Комисията по бюджетен контрол на ЕП. Форумът ще се проведе в София, с подкрепата на БТПП,  Към конференцията до сега са проявили интерес и желание за участие Д-р Хорст Хайтс - Изпълнителен директор на SME Europe of thе EPP ( www.smeeurope.eu), проф. Инес Вайдере, член и вице-президент на ACP на ЕП, Президентът на Асоциацията на Европейските Журналисти - Д-р, МА, Ралф Шнайдер , който също така е тясно свързан с България през последните 20 години и работи като икономически съветник и политически консултант на български правителства.

От 1991 година СДП съвместно с Палатата предлага безплатни данъчни консултации в рамките на БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване.

Интерес и участие в предстоящия форум на данъкоплатците в София вече са потвърдили проф. Кристофър Лингъл, проф. Ричард Ран, и повечето представители и членове на WTA - 86 асоциации, съюзи, федерации на движението за правата на данъкоплатците по света към 2019 година.

По повод 28-годишнината от основаването на Съюз на данъкоплатците в България, в края на миналата година в Брюксел се проведе Отчетно и изборно събрание на Европейската асоциация на данъкоплатците ( ТАЕ - www.taxpayers-europe.org ), със седалища и офиси в Мюнхен и Брюксел.  Председателят на СДБ - Николай Попов, който взе участие в заседанията на организацията, заедно с делегати от повече от 30 страни членки, бе преизбран за одитор втори мандат, каквато позиция заема от 2016 година. За активното участие в дейността на ТАЕ, СДБ и WTA (www.worldtaxpayers.org) от 2001 година, Николай Попов бе избран за вице-президент на ТАЕ.


03.07.2020 г.
Назад