Назад

Мярката 60/40 продължава до 30 септември 2020 г.Главният секретар на БТПП – Васил Тодоров взе участие в заседанието на НСТС, на което беше разгледан проект на постановление на МС по мярката 60/40. Тя ще действа със срок до 30 септември т.г., като ще включва по-широк спектър от дейности и по този начин ще попаднат повече компании под обхвата й. Средствата ще се изплащат за не повече от 3 месеца, като работодателите трябва да запазят заетостта за срок до 3 месеца след изтичането на мярката. 

Палатата изрази несъгласие с предложеното увеличение на сроковете за проверка на документите, предвид сложната ситуация, пред която са изправени компаниите и необходимостта по-бързо да получат финансов ресурс.

Според БТПП следва да се въведат изисквания относно състава на комисиите към бюрата по труда, които разглеждат заявленията на предприятията, да се дефинира техния статут като помощни органи към директора на съответното бюро по труда и техните решения да се третират като актове на директора на бюрото по труда, което ще отстрани всяко съмнение относно качеството им на индивидуални административни актове и възможността им за обжалване по реда на АПК.

Пълният текст на становището на БТПП   ТУК

Проектът на постановлението трябва да бъде окончателно одобрен на следващото заседание на Министерски съвет и да влезе в сила от 1 юли.


30.06.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад