Назад

Икономическите постижения на Краснодарския край: възможности за сътрудничествоВ Българската търговско-промишлена палата се проведе среща между Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации, и зам.-председателя на Търговско-промишлената палата на гр. Анапа, Руска Федерация Олег Александрович Чихаев, ръководител на Комитета по икономическа интеграция и външноикономическа дейност.

Гостът сподели информация за Анапската ТПП, която е създадена през 1996 г. и е част от 180-те териториални търговско-промишлени палати в Русия, като отговаря за бизнеса в региона на пристанищния град Анапа на Руското Черноморие в Краснодарския край.

Основната цел на срещата бе насърчаване на взаимноизгодното сътрудничество на ниво регионални търговско-икономически отношения между Република България и Руската Федерация. 
Олег Александрович предостави подробна икономическа информация за развитието на Краснодарския край. Изключителни постижения през 2019 г. показва промишленото производство със 103,2% ръст, благодарение на по-големи производствени обеми в областта на металургията, електронни, изчислителни машини и оптични изделия, химически вещества и продукти, ел. оборудване, гумени и пластмасови изделия, текстилни изделия.

В областта на селското стопанство регионът също бележи висок ръст на производството – 108,3% увеличение на отглежданите зърнени култури, захарно цвекло, слънчоглед, плодове и грозде, както и свине.

Положителни резултати има и в секторите транспорт и търговия.

По отношение на външната търговия общият оборот на икономическите субекти от Краснодарския край възлиза на 8,5 млрд щ.д. Основните търговски партньори на региона са Турция, Китай, Египет, Израел, Швейцария, Сенегал, Кипър, Италия.

Компаниите от Краснодарския край предлагат сътрудничество на български партньори в областите добив на минерални продукти, нефт, масла, внос – износ на потребителски стоки, производство на селско-стопански суровини, производство на метали и метални изделия, химическа продукция, машини, оборудване и транспортни средства.

При интерес за установяване на контакти с потенциални партньори от гр. Анапа, Краснодарски край на Руската Федерация, можете да се свържете с БТПП, дирекция Межуднародно сътрудничество и международни организации, на e-mail interdpt@bcci.bg.

Обсъдена бе и възможността за сътрудничество между БТПП и ТПП на гр. Анапа в областта на търговския арбитраж.

 


13.03.2020 г.
Назад