Назад

Разширяване на сътрудничеството с БАСЕЛИнж. Орлин Димитров – изпълнителен директор на Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), и инж. Таньо Танев – член на УС на Асоциацията, посетиха БТПП и разговаряха с председателя Цветан Симеонов. Договорено бе разширяване на сътрудничеството и взаимното партньорство.

Инж. Димитров представи новите идеи за развитие на Асоциацията, насочени към реализиране на инициативи и проекти в сферата на иновациите и т.нар. „умни технологии“.

Цветан Симеонов запозна гостите с дейностите и предоставяните услуги от БТПП. Акцент бе поставен върху електронизацията и създадените преференции за членовете й, предимствата на Арбитражния съд, организирането и провеждането на международни срещи, кръгли маси и делегации, изпълнението на проекти.

От Асоциацията бе проявен интерес към разработваните от БТПП европейски проекти и възможностите за сътрудничество в тази посока. Договорена бе допълнителна среща по темата на експертно ниво. Асоциацията очаква съдействие от страна на регионалните структури на БТПП при организиране на срещи с представители на бизнеса по региони.

Страните оцениха срещата като ползотворна и се договориха за бъдещо по-тясно партньорство с цел предоставяне на повече услуги за предприятията от бранша.

 

 


10.03.2020 г.
Назад