Назад

Студенти премериха сили в шестото издание на Sofia VIS Pre-Moot

Между 6 и 8 март 2020 г. БТПП беше домакин на шестото поред издание на Sofia VIS Pre-Moot – състезание за студенти с фокус върху международния търговски арбитраж и международната продажба на стоки. Sofia VIS Pre-Moot представлява симулиран арбитражен процес, свързан с прилагане на Виенската конвенция за продажба на стоки (CISG).

Sofia VIS Pre-Moot се провежда на английски език и има за цел да подготви отборите от участващите университети за 27-мото издание на Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – Виена: най-голямото международно състезание по право за студенти!

Спонсори на събитието бяха Асоциацията на независимите лозаро-винари, българската старт- ъп компания „Колибра“ и софийският офис на австрийската адвокатска кантора „Шонхер“.

Традиционно събитието беше открито с конференция, посветена на актуални проблеми в международния търговски арбитраж. Конференцията беше открита от г-н Благовест Пунев, Председател  на Арбитражния съд при БТПП. Програмата продължи със следните актуални теми в сферата на международния търговски арбитраж:

·       Изменение, адаптация и реално изпълнение съгласно българското право, представено от Александър Кацарски, Заместник - председател на Арбитражния съд при БТПП;

·       Асиметрични, хибридни и стъпаловидни клаузи за разрешаване на спорове според българското право и практиката на Арбитражния съд при БТПП, представена ота Венцислава Желязкова, член на Президиума на Арбитражния съд при БТПП;

·       Асиметрични клаузи за разрешаване на споровепримери от практиката на Арбитражния съд на ICC, представена от Влади Хенеси, Съветник в, ICC, Париж, Франция;

·       Доказването в арбитража и пред държавния съд: Съпоставка от гледна точка на българската практика, представена от Анастас Пунев, съдружник в адвокатско дружество Пунев & Стоименов;

·       Вреди и пропуснати ползи в практиката на арбитража и държавния съд, представена от Деян Драгиев, адвокат и директор на дирекция „Правна“ на „Колибра“, помощник редактор за Европа на  Kluwer Arbitration Blog.

Тази година, Sofia Vis Pre-Moot беше домакин на 9 отбора от водещи университети от Франция, Германия, Словения, България и Северна Македония.

Българската търговско-промишлена палата предостави 6 от своите арбитражни зали, където бяха проведени общо 42 рунда между отборите. Събитието беше закрито от Председателя на Палатата Цветан Симеонов, който поздрави присъстващите студенти и треньори за доброто представяне и изтъкна ползите от провеждане на подобни младежки състезания за развитието на арбитража, като средство за разрешаване на търговските спорове.

 


11.03.2020 г.
Назад