Назад

Годишно Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТППНа проведеното редовно годишно Общо събрание, Съветът на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата обсъди и утвърди Отчета за дейността през 2019 г.

Положително бе оценен фактът, че наред с регулярните планирани дейности, Съветът предприе нова инициатива - провеждане на срещи  „Представяне на чуждестранни търговски мисии пред българския бизнес“. В работни дискусии представители на чуждестранни мисии, акредитирани у нас, запознаха браншови организации и техни членове с икономическата среда за условия за правене на бизнес в съответните държави. Представени бяха конкретни проекти, бъдещи инвестиционни намерения, възможности за разширяване на  съществуващи и установяване на нови партньорства. Състояха се и b2b срещи за директен контакт между чуждестранни търговски представители и български компании и неправителствени организации. В проведените две издания на мероприятието, с презентации се включиха 15 дипломатически мисии, акредитирани в България. Инициативата ще продължи и е включена в приетата от Общото събрание програма за дейността на Съвета за настоящата година.

Определен бе състав на Бюро на Съвета на БО, както следва:

» председател: Гена Събева (председател на Асоциация на интериорните дизайнери в България);

» заместник-председатели: Ирена Перфанова (зам.-председател на Национално сдружение „Недвижими имоти); Миряна Калчева (председател на Асоциация на българските спедитори); Лъчезар Искров (член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации).

» членове: Людмил Иванов (председател на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия); Агоп Каспарян – (председател на Асоциация интернет услуги и технологии); Атанас Урджанов (председател на Асоциация на месопреработвателите в България).


Участниците в Общото събрание бяха информирани относно обявената редовна процедура за доказване представителността на организациите на работодателите за участие в социалния диалог на национално равнище.

  


09.03.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад