Назад

Разширяване на сътрудничеството между БТПП и „Прозрачност без граници“Калин Славов – председател на Асоциация „Прозрачност без граници“ и членове на асоциацията, посетиха БТПП и разговаряха с председателя на Палатата Цветан Симеонов.

Симеонов сподели усилията на БТПП за повишаване на обществената нетърпимост към нарушаването на нормалните търговски практики.

Договорено бе и разширяване на сътрудничеството и взаимното партньорство между Палатата и Асоциацията.

Калин Славов представи сериозните промени и новите регулации, които ще бъдат наложени, заради приетата от Европейския съюз през декември миналата година Нова Директива за защита на сигнализиращите за нередности.

Приетите европейски регулации и законодателството ще засегнат на практика цялото общество и в правен, и в морално-етичен, и в икономически план.

Двете организации се договориха за съвместни действия с цел постигане на  максимална информираност за работодателите и предприемачите, както и партньорство в търсенето на най-добрите законодателни промени, които да бъдат балансирани между необходимостта от защита и превенция от корупцията и недопускането на лоши практики и прекомерни тежести за бизнеса.

Страните оцениха срещата като ползотворна и се договориха за обсъждане на бъдещи идеи и по-тясно партньорство.

 


12.03.2020 г.
Назад