Назад

Новоназначеният посланик на България в Казахстан посети БТППБоян Хаджиев, новоназначен посланик на България в Казахстан посети БТПП и обсъди с председателя на Палатата Цветан Симеонов, търговско-икономическите отношения между България и Казахстан.

Цветан Симеонов представи информация за актуалната икономическа ситуация в страната, основните макроикономически индикатори, мястото на България в международните класации. Обсъден бе стокообменът между двете страни, като беше констатиран неизползван потенциал в секторите – машиностроене в хранително-вкусовата промишленост, туризъм, строителство, транспорт и минно дело.

Председателят на БТПП представи отношенията на БТПП с партньори от Казахстан, подписаните споразумения за сътрудничество и разменени делегации.

Посланик Хаджиев представи приоритетите си по време на своя мандат в Казахстан, като акцентира върху необходимостта от активизиране на търговско-икономическите отношения между двете страни.

Цветан Симеонов изрази готовността на БТПП да съдейства на посланик Хаджиев за изпълнение на целите му, както и за подкрепа на бизнеса от България и Казахстан.


17.01.2020 г.
Назад