Назад

Създадена бе Българо–Кипърска Бизнес АсоциацияВ БТПП се проведе среща с ръководството и членове на новосформираната Българо – Кипърска Бизнес Асоциация. В срещата участва Н. Пр. г-н Мариос Кундуридис, Извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър в София. Той изрази подкрепа от страна на посолството към новата бизнес асоциация.

Участие взе председателя на новата асоциация, Д-р Харис Кунтурис и част от членовете на новата асоциация.

По време на разговора бяха обсъдени сфери на разширяване на сътрудничество като недвижими имоти, туризъм, хранително – вкусова промишленост и др.

Договорено бе БТПП и  Българо – Кипърската Бизнес Асоциация да работят съвместно за постигането на още по–добри икономически резултати между България и Кипър.


16.01.2020 г.
Назад