Назад

Международната организация на работодателите отбелязва 100-годишнината от своето създаване

БТПП, като част от Асоциацията на организациите на българските работодатели, е член на МОР


През тази година Международната организация на работодателите (МОР) отбелязва стогодишнината от своето създаване. Официалното учредяване на Международната организация на индустриалните работодатели (по-късно МОР) се е състояло през март 1920 г. по време на сесия на Управителния съвет на Международната организация на труда (МОТ) с Общо събрание, свикано през октомври същата година.

МОР е най-голямата мрежа на частния сектор в света – обединява 150 национални работодателски организации от 143 страни и е постоянен орган за обмяна на информация, опит и идеи сред работодателите. Тя е единствената призната организация, представляваща интересите на работодателите по социалните и трудовите въпроси на международно ниво - и, по-специално – в МОТ.  

Българската търговско-промишлена палата, като част от Асоциацията на организациите на българските работодатели*, е член на МОР от 1996г.

Стогодишнината на МОР предоставя уникална възможност за отбелязване представителството на работодателите на международната сцена – история, еволюция и постижения.

От МОР oчакват 2020г. да е година на дебати, размисъл и поредица от събития и инициативи, които да разширят глобалната програма на работодателите.

Стогодишнината на МОР ще бъде официално открита с прием на 19 март 2020 г. по време на 338-ата сесия на Управителния съвет на МОТ. Кулминацията на тържествата се очаква да бъде по време на Среща на върха на МОР, която ще се проведе на 24 май в Женева, в навечерието на тазгодишната сесия на Международната конференция на труда.

Списък със събитията и инициативите на МОР по повод 100-годишнината на организацията може да бъде открит ТУК.

БТПП ще информира допълнително за проведените акции и приети докумeнти по повод честванията.

---------------------------
*През май 1994 г. главният секретар на БТПП постига договореност с президента на МОР Жан Жак Окслен  и с главния секретар на МОР Костас Капартис за рамката и принципите на обединяване на работодателските организации в България в асоциация, която да членува в МОР. Подписването и формалното създаване на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ става на следващата година, на 18 декември 1995 г., по инициатива на БТПП, в присъствието на министъра на труда Милчо Коралски и главния секретар на МОР Ута Улбрихт. Непосредствено след учредяването си АОБР  е приета в МОР. Първоначално в асоциацията членуват четири организации - Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българска стопанска камара (БСК), Съюз за стопанска инициатива за гражданите (ССИ), Съюз „Възраждане“.
Създаване на АОБР в присъствието на министъра
на труда Минчо Коралски (първият отляво)
и главния секретар на МОР Ута Улбрих
(втората отдясно)


Подписване на споразумение между представители
на организации на работодатели -
БСК, Съюз “Възраждане”, БТПП и ССИГ, 1995 г.

15.01.2020 г.
Назад