Назад

Киргизстан и България в БТППНегово Превъзходителство г-н Жусупбек Шарипович Шарипов, новоназначен посланик на Киргизстан, акредитиран за България и базиран в Украйна, както и  Александър Димитров, почетен консул на Киргизстан в България, и Владимир Бубняк, съветник в Министерство на земеделието, храните и горите на България, посетиха БТПП и обсъдиха с председателя на Палатата Цветан Симеонов възможностите за развитие на двустранните търговско-икономически отношения.

Симеонов запозна гостите си със 125-годишната история на Палатата и дейността й. Интерес бе проявен към регионалната структура на БТПП и функционирането на 28-те регионални палати. Председателят представи още дейността на Арбитражния съд към БТПП, единния доброволен търговски регистър и членството на Палатата в международни организации.

По време на срещата бе констатирано, че съществува неизползван потенциал в двустранните отношения, като бяха обсъдени възможностите за организиране на съвместни мероприятия, представящи бизнес климата в двете държави. Като перспективни области за развитие бяха определени машиностроенето, хранително-вкусовата промишелност, подемно-транспортното оборудване, строителството, селското стопанство и др.

Председателят на БТПП сподели, че има още една възможност за сътрудничество между двете страни – вноса на работна сила.

Цветан Симеонов изрази готовността на Палатата за съдействие на посланик Шарипов при изпълнение на целите и задачите му по време на неговия мандат.

 


18.12.2019 г.
Назад