Назад

В БТПП национално обучение за кръговата биоикономика в eвропейския социален диалог

Българската търговско-промишлена палата бе домакин на национално обучение по проект GOOD WOOD на тема „Кръговата биоикономика в eвропейския социален диалог”. Активно участие в събитието взеха и партньорите по проекта КТ “Подкрепа”.

Проектът има за цел засилване на социалния диалог и постигане на реорганизация на производството и управлението в дърводобивния и дървообработващия сектор. Проектът, е започнал в началото на 2019 г. и партньорството обхваща бизнес организации, синдикати и университети от Италия, Португалия, Белгия и България.

Тематичният фокус на националния семинар беше кръговата биоикономика и нейното въздействие върху социалния диалог. Представители на БТПП и КТ „Подкрепа“ представиха проекта - неговите цели, планирани действия и очаквани резултати и направиха кратко изложение на направеното до момента в процеса на изпълнение на проекта.

Акцент бе поставен върху социалния диалог и неговите нови измерения с оглед на кръговата биоикономика, от една страна, и върху основните аспекти на кръговата биоикономика в дърводобивния и дървообработващия сектор и върху устойчивите и последователни модели на без отпадъчно производство и потребление, от друга.

Целта на националното обучение бе дискутиране на приложимостта на кръговата биоикономика в дървопреработващия сектор, изясняване на положителните и отрицателните й страни; както и очертаване на фактори и предпоставки за развитие на кръговата биоикономика и нейното въздействие върху работодателите, служителите и синдикалистите. Бяха споделени редица добри практики в ЕС.

През март 2020г. е насрочено провеждането на международна среща и обучение по проекта в София. БТПП ще продължи да информира по темата.

 


12.11.2019 г.
Назад