Назад

Акцент върху засиленото българо-италианско партньорствоОживена среща с италиански партньори се проведе на 8 ноември в БТПП. Председателят на Палатата Цветан Симеонов посрещна делегацията, водена от ръководителя на Службата по търговско-икономически въпроси в Милано Анна Колева и сподели, че Италия e традиционен партньор за БТПП.

Италианските инвеститори са едни от най-уважаваните в България, продължи Симеонов. Контактите с тях са интензивни и заради традиционната подкрепа на Посолствата и Търговските служби на двете страни. БТПП също така си партнира и с Италианския институт по външна търговия и Конфиндустрия. Симеонов подчерта, че Палатата може да предостави богата, актуална и достоверна информация за български партньори – фирми от всички браншове.

Италианските компании могат да получат съдействие от БТПП за различни консултации при правенето на бизнес у нас, както и информация относно промените в законодателството на България.

Като работодателска организация БТПП дава и предложения за корекции в нормативната база, с цел улеснение на бизнеса и синхрон с европейските директиви.

Анна Колева от СТИВ Милано подчерта, че оценява високо сътрудничеството с Палатата в общата мисия за намиране на подходящи бизнес партньори от двете страни и постигане на успешни сделки и сътрудничество.

Италианските компании представиха своята дейност и интереси в България. Те работят в следните области: внос – износ на плодови сокове, пресни, консервирани и изсушени плодове и зеленчуци, турбини и машини за петролната, газовата индустрия и енергетиката, услуги при управлението на недвижими имоти, храни, напитки и консултантска дейност.

В срещата взеха участие и представители на фирми, членове на Палатата и на УС на БТПП, от следните браншове: информационни технологии и киберсигурност, инвестиции, иновации, търговия, консултантски услуги и др.

Бяха проведени множество разговори на двустранна основа.

БТПП ще продължи да информира своите членове за възможностите за осъществяване на контакти с бизнесмени и инвеститори от Италия.

 


11.11.2019 г.
Назад