Назад

Предложения на АОБР за необходими изменения и допълнения в нормативната уредба за трудовата имиграцияАсоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати до зам.-министър председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова предложения за необходими изменения и допълнения в нормативната уредба за трудовата имиграция. Целта е съществено да се промени нормативната среда за улесняване на привличането на работна сила за българския трудов пазар от трети страни, като се улесни и ускори процесът по получаване на право за пребиваване и работа.

Българската икономика изпитва сериозен проблем поради незадоволителния ръст на инвестициите, които са близко до най-ниските си стойности за последните 10 години като процент от БВП. Голямата слабост в това направление се дължи на драстичната липса на всички видове работна ръка. България е в челните места измежду държавите с най-големи затруднения при попълването на вакантните длъжности, като 62% от мениджърите са срещнали трудности при намирането на подходящ персонал.

АОБР идентифицира и анализира проблемите пред трудовата имиграция и предлага конкретни решения, съобразени с най-добрите практики в ЕС – пълният текст на писмото  ТУК


26.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад