Назад

Продължава обсъждането на предложения за заплащането на обезщетенията за временна неработоспособностБТПП взе участие в инициирана от политическа партия Воля среща с представители на работодателите и синдикатите по внесеното от тях предложение за изменение и допълнение на Законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване, с което се предлага задължението за изплащане на първите три работни дни от временната неработоспособност да премине към НОИ.

По време на срещата главният секретар на БТПП Васил Тодоров представи позицията на Палатата, с която подкрепи внесеното предложение. БТПП настоява заплащането на обезщетенията за временна неработоспособност да бъде ангажимент на НОИ, тъй като за този риск работодателите и работниците са превели във фондовете му определените осигурителни вноски. Беше посочено, че с това предложение не се решава въпросът за драстично нарасналия брой болнични и липсата на адекватен контрол върху случаите на злоупотреби.

По отношение на дискусията за източниците на финансиране на евентуален ангажимент на НОИ да заплаща и първите три дни от болничните – от БТПП беше обоснована необходимостта за въвеждане на задължение за заплащане на осигуровки и от страна на държавните служители. По този начин ще се премахне и съществуващата неравнопоставеност между лицата, работещи в частния сектор и в администрацията.


21.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад