Назад

Насърчаване на иновационната активност на млади предприемачи в сферата на агроиндустриятаНа 21 и 22 ноември в гр. Патра, Гърция се проведе заключителна конференция във връзка с успешното приключване на проект AGROINNOECO[1], финансиран по програма Балкани-Средиземно море. Домакин на конференцията бе водещият партньор на проекта – Регионален фонд за развитие на Западна Гърция. Основната  тема на конференцията бе реализираният нов модел за подпомагане развитието на стартиращ бизнес, включващ обучение, менторство за написване на добре структуриран бизнес план и допълнителни дейности, свързани с инвестиционното подпомагане на бизнес идеите на предприемачите чрез среща с инвеститори и използването на други потенциални възможности за финансиране, като национални и европейски програми за насърчаване на стартиращ бизнес.

По време на конференцията  Българската търговско - промишлена палата презентира проведените пилотни обучения в България, в които участваха 20 младежи, желаещи да започнат свой бизнес като агропредприемачи. Обученията се проведоха в рамките на месец и половина и приключиха с написването на бизнес план, разработен върху  индивидуалната идея на всеки от обучаваните. Десет от участниците в обученията, които разработиха най-добрите планове, заминаха за гр. Патра, за да обменят опит със свои колеги от Гърция, Кипър  и Албания, представиха своите бизнес идеи пред потенциални инвеститори по време на Технологичната изложба в  гр. Патра, проведоха бизнес срещи и се запознаха с технологични иновации в различни сектори на икономиката, представени на изложението. Пилотните обучения могат да бъдат намерени и в електронен формат на адрес http://virtualhub.agroinnoeco.eu/.

В планираните B2B срещи  българската делегация (предприемачите, подготвили най-добрите бизнес планове и представителите на браншови организации от сектора, членове на Палатата) създадоха необходимите партньорства с представители на Албания, Гърция и Кипър и представиха свои иновативни продукти и услуги в аграрния сектор, целящи присъствие на международни пазари.

В отделен дискусионен панел БТПП презентира бъдещите стъпки, които трябва да се предприемат за поддържане на устойчивостта на новосъздадената предприемаческа мрежа в България. Сред приоритетите са създаване на нови възможности за бъдещо сътрудничество по проекти, регулярни срещи между предприемачите, коопериране с други бизнес обединения, участие в семинари с бизнес насоченост.

Уебсайт на проекта: http://www.agroinnoeco.eu/

За повече информация: БТПП, Дирекция „Европейска интеграция и проект“, тел.: 02/8117556; e-mail: projects2@bcci.bg.


[1] Проектът цели да насърчи иновативното предприемачество в сектора на агроиндустрията. В проекта участват 7 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Кипър и Албания. Реализира се по програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземноморие“.

 


25.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад