Назад

Надграждаме икономическите връзки с ИндияДелегацията, организирана от БТПП и придружаваща визитата в Индия на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика - Марияна Николова, взе участие в официалното откриване на Бизнес форум "Индия - Европа 29".

Събитието се провежда за 5-та поредна година в Делхи и събира над 550 представители на индийските делови среди от различни щати и представители на европейския бизнес от Централна и Източна Европа. Форумът продължава 2 дни, като поставя акцент на следните сектори: фармация, информационни технологии, изкуствен интелект, умни градове и др.  С програмата на форума можете да се запознаете  ТУК.

В официалното откриване участие взеха председателят на Конфедерацията на индийските индустрии - Викрам Крилоскар, съорганизатор на мероприятието и представители на правителствата на Индия, Литва, Латвия, Унгария, Словакия и България. Акцент бе поставен върху силните страни на индийската икономика, сред които услуги, ИКТ, автомобилостроене, стартъпи и др. 

Вицепремиерът Николова бе с най-високия ранг сред официалните гости на събитието, като домакините отчетоха това и България бе най-често споменаваната страна в изказванията на представителите на индийската държава и Конфедерацията на индийската индустрия по време на форума.

Николова поздрави участниците в Бизнес форума и заяви, че новите световни икономически тенденции, иновации и възможности налагат да търсим сътрудничество в съвършено нови сектори. Тя отбеляза, че петото издание на инициативата търси отговор на новите предизвикателства, като спомага за изграждането на нови партньорства, за надграждане на съществуващите контакти с Индия. Според нея, можем да съсредоточим усилията си върху ускоряването на търговията и инвестициите в секторите биотехнологии, хранителната промишленост, зърнените култури, транспортното оборудване, машини и съоръжения, като представи политиките на българското правителство за поддържане на добър бизнес климат. 

Марияна Николова проведе срещи с: министъра на търговията, индустрията и железниците на Република Индия Пиуш, министъра на туризма и културата Прахлад Сингх Пател, индийския министър на външните работи д-р Субрахманям Джаишанкар. По време на разговорите е обсъдено разширяването на договорноправната основа на двустранното сътрудничество и по-специално съгласуване и подписване на Спогодбата за морско търговско корабоплаване, както и изработване на пътна карта за изпълнение на Меморандума за разбирателство в сферата на туризма, подписан миналата година.

В рамките на форума са потвърдени над 400 двустранни срещи  с представители на бизнеса от Индия и ЦИЕ. 

 


21.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад