Назад

Инициатива за засилване на българо-индийското сътрудничество събра съмишленици в ДелхиБизнес делегацията, придружаваща вицепремиера по икономическата и демографската политика –Марияна Николова, започна своята работна програма в Делхи с участие в интерактивна сесия между индийския и българския бизнес.

Събитието, организирано от Федерацията на индийските търговско-промишлени палати /FICCI/, стартира с връчване на Зелен сертификат на г-жа Николова. Сесията бе официално открита от Ракеш Бакши, член на Борда на директорите на FICCI, който сподели, че съществува сериозен потенциал за развитие на двустранните отношения между България и Индия. Като перспективни той определи следните сектори: възобновяеми енергийни източници, фармация, ИКТ, туризъм, научно-изследователска и развойна дейност. Бакши акцентира и върху вече успешните български инвестиции в Индия, като изрази готовността на палатите от двете страни да съдействат на бизнеса.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов благодари на организаторите за мероприятието и отбеляза дългогодишното сътрудничество между Палатата и FICCI, което датира още от 1976 г. с официално подписано споразумение. Той разясни дейността на БТПП, услугите в полза на бизнеса, както и потенциалните сектори за сътрудничество, сред които фигурират хранително-вкусова промишеност, туризъм, лека промишленост и др. Симеонов представи сътрудничеството на БТПП с партньори от Индия, както и различни съвместни инициативи за развитие на търговско-икономическите отношения между двете държави.

Привествия отправиха още заместник-министърът на туризма Любен Кънчев и изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков.

Заместник министър - председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова акцентира на свой ред върху двустранните търговско-икономически отношения България - Индия. Тя представи предимствата за правене на бизнес у нас, преференциите, които правителството предлага на инвеститорите, както и основни макроикономически показатели.

„Българското правителство предвижда като първостепенен приоритет поддържането на макроикономическа и фискална стабилност, и специални стимулиращи мерки чрез Закона за насърчаване на инвестициите,“ – подчерта Николова.

След официалното откриване, сесията продължи с двустранни срещи по интереси между български и индийски фирми.

 

 


20.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад