Назад

Палатата - в подкрепа на задълбоченото българо-италианско сътрудничествоБТПП бе домакин на среща с Алесандра Капобианко, директор на Агенцията за насърчаване интернационализацията на италианските предприятия /ICE/, софийски офис, и Франческо Калдероли, зам.-ръководител на Посолството на Италия, отговарящ за търговско-икономическите връзки. В срещата взе участие и Владимир Томов, председател на Съвета за инвестиции към Палатата.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов запозна италианските партньори с работата на Палатата в полза на бизнеса, наблягайки на отличното сътрудничество с италианските ТПП, както на ниво национална организация, така и в рамките на Европалати и отделни региони.

Симеонов припомни ключови събития за БТПП и европейските й партньори, проведени в Италия тази есен, сред които са годишната среща на членовете на Международната организация на работодателите (МОР) от Европейския регион и Централна Азия, осъществена през септември, икономическият форум на ЕВРОПАЛАТИ (EEF 2019), който тази година се проведе на 7–8 октомври в Рим, както и ежегодният регионален форум на Националните организации GS1 в Милано.

Съветът по инвестиции към Българската търговско-промишлена палата, от своя страна, организира представяне на България като инвестиционна дестинация в Милано, Италия на 10 октомври.

Всички тези събития потвърждават засиления двустранен интерес за икономическо взаимодействие България – Италия, както и европейската ангажираност на бизнес и работодателските организации от двете държави.

На срещата беше договорено по-задълбочено сътрудничество между БТПП и ICE, а Посолството на Италия от своя страна потвърди готовността си да съдейства за реализиране на двустранни инициативи, целящи укрепване на бизнес отношенията.


18.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад