Назад

БТПП участва в годишната среща на членовете на МОР от Европейския регион и Централна Азия

На 12 и 13 септември в Конфиндустрия в Рим, Италия се провежда годишната среща на членовете на Международната организация на работодателите (МОР) от Европейския регион и Централна Азия. Основана през 1920 г., със седалище в Женева, МОР е водещата организация на представителство на работодатели на глобално ниво, с мрежа от повече от 150 национални членове, които представляват над 50 милиона предприятия по целия свят.

През последните няколко години Организацията прогресивно разширява обхвата си на представителство - от първоначалния фокус върху тристранното сътрудничество в рамките на Международната организация на труда до значителна застъпническа роля в други организации - като ООН, Г-20, Г-7 и други.

Тази година срещата, в която участват над 60 делегати, придобива особено значение, тъй като съвпада с честванията на 100-годишнината на Международната организация на труда и се подготвя отбелязване на същата годишнина и на МОР, следващата година.

Срещата бе открита от президента на Конфиндустрия Винченцо Бочия.

Изказвания направиха Ренате Хорнинг-Драус - вицепрезидент на МОР, Ерол Киресепи - президент на МОР, и Ксяожун - заместник-генерален директор на Световната търговска организация. Основен акцент в изказванията беше необходимостта от запазване и надграждане на постиженията на свободната търговия в световен мащаб.  Търговските войни и протекционизмът бяха посочени като отрицателни фактори, които препятстват икономическия растеж.

В рамките на дискусия бяха посочени и конкретни проблеми в националните икономики. Липсата на квалифицирана работна ръка, бавните темпове на дигитализация и технологична модернизация, ограничени инвестиции в инфраструктура в по-слабо развити региони доминираха в изказванията на делегатите на форума.

Президентът на МОР посочи и необходимостта членовете на организацията да настояват пред своите правителства за подкрепа на предложението МОР да придобие статут на наблюдател в Общото събрание на ООН, което е направено официално от Франция, Германия и Турция.

Българската търговско-промишлена палата участва в срещата като ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели през 2019 г. Главният секретар на БТПП Васил Тодоров представлява българските работодатели в събитието.

Днес форумът продължава с дискусия по конкретни теми: анализ на предизвикателствата и перспективите в настоящия глобален контекст, развитието на индустриалните отношения, бъдещето на представителните организации.


13.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад