Назад

БТПП Работно становище 

Р А Б О Т Н О   С Т А Н О В И Щ Е

 

на  

Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

 

По повод на обявените вчера промени в  държавния бюджет на Република България

 

Българска търговско-промишлена палата (БТПП), счита че част от предложенията по последните промени в държавния бюджет следва да бъдат подкрепени безусловно, каквото е предложението за изграждане допълнителни детски градини. Това не е свързано единствено с индустриалните отношения, а е важен елемент в договореностите за подобряване на демографските резултати на България.

По отношение на неизплащането на първия ден от болничните:

Принципното становище на БТПП, а и на всички организации на работодателите е, че не трябва те да се натоварват с нито един ден болнични. Различните варианти, които сме предлагали, все още са актуални – постепенно намаляване на разходите на работодателите и прехвърлянето им изцяло към бюджета на ДОО.

Считаме обаче, че неизплащането на първия ден от болничния е важна мярка по пътя към усъвършенстване на цялостната дейност във връзка с тях, при очевидните затруднения или нежелание от контролните органи за справяне с проблема. Това е позната и работеща практика и в други страни. Задължително е след една година от прилагането да се направи оценка на въздействието на този нормативен акт. Готови сме, след това да обсъждаме други предложения и варианти за борба със злоупотребите с болнични листове.

В заключение смятаме, че най-добре би било да се изостави практиката да се плащат болничните от работодателя, защото той е направил необходимите вноски.

Що се отнася до увеличаване на минималната пенсия, то трябва да се подхожда много внимателно.

Първо: трябва да се осигурят средства, защото е огромен броят на лицата, на които трябва да се увеличи пенсията.

Второ: трябва да се обърне сериозно внимание по отношение на приближаването на  разликата между реалните пенсии за трудов стаж и възраст и тези пенсии, които се изплащат, без да са направени необходимите осигурителни вноски през годините. По този начин се дестимулира пенсионното осигуряване на гражданите, особено на тези, които се самоосигуряват.

Напомняме, че е крайно време да се премине от допълване на бюджета на НОИ от хазната към вноски от страна работещите и работодателя и в публичната сфера. Моментът за въвеждането им заедно с увеличаването на заплатите би бил подходящ.

БТПП е на мнение, че при евентуална среща между правителството и синдикатите следва да участват и работодателите, които са пряко засегнати от процесите свързани с промените за изплащането на болнични.

 

                                                 С уважение,

Цветан Симеонов,

Председател на БТПП

 

 

 


15.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад