Назад

Практически ползи от дигиталната култура на потреблениеПодчертано оживена и интересна среща-семинар „B2B партньорства чрез дигитален маркетинг“ се проведе в Палатата в ползотворно партньорство с Националната Бизнес Мрежа (НБМ)  и Етаргет. Сред публиката фигурираха представители на най-разнообразни професионални поприща, включително научни разработки на козметични кремове, съвместно с технолози от НАСА, както и търговия с оптика, туроператорска дейност, профилирани счетоводни услуги и др.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов направи кратко встъпително слово, в което подчерта ползите от подобни семинари, а лекторите на събитието Христо Николински, управител на Етаргет България, Ален Попович, популярен специалист по дигитален маркетинг и социални медии, и Мануела Тотева, комуникационен експерт, навлязоха в ключови детайли и характеристики на този тип маркетинг.

Сред дискутираните теми бяха алтернативните форми на онлайн реклама, дигиталните инструменти в допълнение към офлайн активностите, най-важната социална мрежа в маркетирането на B2B – Linkedin, систематичното изграждане и използване на мрежата ни от контакти за създаване на бизнес партньорства, както и изготвянето и разпространението на адекватно за професионалните ни цели  съдържание.

На срещата бяха обсъдени и конкретни предизвикателства, с които се сблъскват участниците, както и начините, по които адекватният дигитален маркетинг може да бъде от полза.

 


14.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад