Назад

ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВОНа заседание на НСТС провело се на 12.11.2019г., Палатата беше представлявана от Цветан Симеонов – Председател на УС на БТПП. Тристранният съвет разгледа Проект на Национална програма за развитие „България 2030“, внесена от министъра на финансите на Република България.

        В рамките на дискусията Палатата принципно подкрепи идеята за създаването на дългосрочна програма за развитието на България, която да очертае основните проблеми и методите за тяхното преодоляване, но настоя за неговото разширяване с конкретни предложения с цел реализиране на заложените цели.

        БТПП подчерта необходимостта от сериозен ангажимент в жп транспорта и обърна внимание за неравнопоставеността и функционирането главно в автомобилните превози с разширяването на пътната мрежа на страната. Липсата на равноправно третиране доведе до това, че в момента съотношението между преноса на товари в автомобилния транспорт и железопътния е близо 10 пъти в полза на автомобилния, между речния 40, а морския 4 пъти.  Това лишава бизнеса от алтернатива и избор, което е в основата на пазарната икономика. 

     Друг ключов момент, който трябва да намери място в програмата е реформа в здравеопазването и създаването на механизъм за ограничаване и където е възможно недопускане на разхищаването на средства в този сектор, вместо сегашните епизодични проверки и наказания за нарушителите.

     Обърнато беше внимание за необходимостта от създаване на балансиран подход за справянето с екологичните проблеми и климатичните промени, без с това да се вреди на икономическите инвестиции в страната.

       БТПП предложи и да се възложи на държавните ведомствата, местните органи на изпълнителната власт и научни звена на бюджетна издръжка заедно със социалните партньори и неправителствените организации, създаването на проектни предложения по региони, които да бъдат предложени пред потенциални български и чуждестранни инвеститори

        Палатата настоя и за разширяване на финансирането на приложните изследвания за сметка на фундаменталните, особено ще се отнася до достигане на иновационните идеи до етапи на действащ прототип.

          В рамките на изказването Цветан Симеонов обърна внимание, че от страна на браншовите организации и членовете на Палатата е имало засилен интерес към програмния документ и след получаването на всички становища те ще бъдат обобщени и изпратени в подходящ вид до министъра на финансите, като допълнение на становището на БТПП.


12.11.2019 г.
Назад