Назад

Актуалните приоритети на Европейската комисия са валидни и за GS1 общносттаСътрудничество с европейските асоциации, последни новости от дейността на Европейската комисия (ЕК) и сътрудничеството с GS1,  глобален модел на данните (Global data model), проследимост при плодовете и зеленчуците, работа с МСП и други са само част от темите, обсъждани през третия ден от Регионалния форум “GS1 Европа 2019”, провеждащ се в Милано.

Координаторът по Обществените политики на GS1 в Европа - Франческа Поджали, представи актуалните приоритети на ЕК, които са валидни и за GS1 общността. Общата цел за по-здрава планета и нов дигитализиран свят се приведоха в конкретни стъпки, като се наблегна на неразривната връзка между кръгова икономика и нуждата от идентификация. Бе подчертана неспособността за постигане на работеща кръгова икономика без глобални стандарти за идентификация, както и нуждата от разширяване броя на атрибутите за продуктите и по-широк диалог по темата. Сред приоритетите на GS1 в Европа са също включването на повече сектори като козметиката и алкохолните напитки и това продуктите да бъдат идентифицирани глобално, увеличаване на добрите практики за борба с нелегална търговия в повече сектори.

Проведе се заседание на Борда на GS1 Европа, на която бяха обсъдени приоритетите за следващите 3  години. Във фокуса на дейността на организацията са потребителите на стандартите и увеличаване на добавената стойност за тях чрез предоставяне на нови услуги и стандарти. Андреа Шлосарек, директор на корпоративното управление на основните данни (master data) в Метро АД и представител на Consumer goods forum, отправи апел към участниците в заседанието „да обединим усилия за имплементиране на глобалния модел на данните в обмена на данни между търговци и доставчици“. GS1 България работи в добро сътрудничество с Метро Кеш и Кери България по темата и ще окажи пълно съдействие.

В рамките на кратките презентации FlashTalks, съпътставщи цялостната програма на форума и целящи да представят добри практики и отличаващи се постижения и проекти на националните организации, Велин Кърчев, експерт в GS1 България представи обновената версия на информационната система за обслужване на членовете на организацията в България, продуктовия каталог БГ Баркод, който набира все по-голям интерес сред българските потребители и мобилното приложение БГ Баркод. Бе отчетен съществен напредък на България в сравнение с другите страни от Централна и Източна Европа.

 


17.10.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад