Назад

София-МумбайБизнес срещи с индийски компании, организирани от БТТП съвместно с Индийско-българската асоциация за приятелство, се проведоха в Палатата по-рано днес. Мероприятието бе организирано със съдействието на Индийско-българската бизнес камара и посолствата на двете страни в София и Делхи.

Събитието откри Цветан Симеонов, председател на БТПП, който сподели, че се забелязва активизране на отношенията с Индия, както на ниво бизнес, така и на политическо равнище. „Въпреки това все още има неиползван потенциал“, уточни Симеонов.

Председателят на БТПП информира за партньорските отношения на Палатата с Индийско- българската бизнес камара и Балканско-индийската бизнес асоциация, както и за множеството съвместни мероприятия. Симеонов представи и основните бази данни, с които Палатата разполага, както и предимствата на Арбитражния съд.

Джабир Нишал, главен секретар на Индийско-българската асоциация за приятелство, сподели че повече от 30 години съдейства за развитие на двустранните отношения. Той изрази надежда, че подобни събития ще доведат до задълбочаване на търговско-икономическите връзки между двете страни.

Раджеш Лал, втори секретар към Посолството на Индия в София на свой ред изтъкна, че се забелязва ръст на индийските инвестиции в България, но все още има място за развитие на двустранните отношения.

След официалното откриване се проведоха срещи с индийски компании, представители на секторите туризъм, хотелиерство, химическа промишленост, минна индустрия, правни и консултантски услуги, образование и др. Индийските фирми проявиха интерес към откриването на клонове на български университети в Индия, закупуването на хотели в България, както и сътрудничество в областта на химическата промишленост.

 


11.10.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад