Назад

Предимства на кръговата икономика„Кръгова икономика и околна среда“ бе темата на конференцията, организирана от „Индустриален клъстер Средногорие“, която се проведе на 10 октомври в х-л „Балкан“ и насочи поглед към постигането на високо ниво на индустриално развитие, което едновременно насърчава равновесието в околната среда.

Чрез спазване принципите на кръговата икономика, където стойността на продуктите, материалите и ресурсите се запазва възможно най–дълго в икономическия цикъл, индустрията постига устойчивост в производството и потреблението, а това води до съхранение на околната среда, конкурентоспособност на  продукти и пазари, нови работни места и устойчив растеж.

Ивелина Василева, председател на Комисията по околната среда и водите, за втора поредна година даде старт на конференцията, а председателят на БТПП Цветан Симеонов на свой ред подчерта значимостта на кръговата икономика, която по думите му „придава устойчив характер на всяка една фирма“. Симеонов изтъкна и факта, че голяма част от проектите на БТПП са насочени именно към възможностите за подобен тип балансирано развитие, поради което заключенията на конференцията са от голяма важност за Палатата.

БТПП е в процес на присъединяване към инициативата на Международната търговска камара – Париж Chamber Climate Coalition (Палатска коалиция за борба с климатичните изменения), чиято цел е да ангажира палатите в своеобразната битка срещу неблагоприятните климатични промени. Близо 2100 търговски палати вече са се присъединили към инициативата, което ясно показва мащаба и намеренията й.  

 


11.10.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад