Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

БТПП настоя да отпадне задължението на работодателите да заплащат първите 3 дни по болничен лист на работника


На заседание на НСТС главният секретар на БТПП Васил Тодоров представи становища на Палатата по законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху доходите на физическите лица (№ 954-01-41), законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (№ 954-01-57) и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (№ 954-01-55), внесени от народни представители.

БТПП изцяло подкрепи законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (№ 954-01-55), като настоя плащането на първите 3 дни болнични от страна на работодателя да отпадне и обезщетенията за времена неработоспособност да бъдат прехвърлени изцяло като ангажимент на НОИ.

В рамките на дискусията Палатата принципно подкрепи идеята в законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда – а именно – да се даде 1 ден допълнително отпуск за всяко дете, но със сериозни забележки по текстовете и за липсата на финансова обосновка.

БТПП не подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху доходите на физическите лица, с мотив че същият трябва да е предмет на обсъждане в рамките на бюджетната процедура и да се разглежда с пакет от мерки срещу справянето с демографската криза.

Становищата на БТПП с направените предложения и бележки:


27.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад