Назад

Обучение на специалисти по стандартите GS1

На 11 септември експертите на GS1 България - Десислава Димитрова и Велин Кърчев, проведоха практическо обучение в Софарма АД, дългогодишен член на GS1 България, относно приложение на стандартите GS1 за нуждите на проследимостта. Теми от дневния ред на обучението бяха  идентификация на търговски и логистични единици (GTIN, SSCC), локации (GLN) и маркиране с баркод; стандартен логистичен етикет GS1; стандартите GS1 за електронен обмен на документи и обмен на данни за проследимост  на лекарствените продукти, както и специфични за фармацията теми като сериализация и маркиране на агрегирани опаковки.

В обучението, което се проведе на място, в завода на Софарма, участваха над 30 специалисти от  различни отдели на производството като лиофилен цех, таблетен цех, химичен цех, както и ръководители на търговска и логистична дирекция, входящ контрол, направление осигуряване на качеството и др.

Провеждането на обучения е основна част от дейността на GS1 България и има за цел да подпомогне разбирането и правилното прилагане на стандартите, което да облекчи работата на фирмите и да позволи реализирането на ползите от прилагането на тези стандарти. Обучения се провеждат, както в офиса на организацията или в рамките на организирани събития, така и на място по заявка на фирмите. За повече информация посетете страница на GS1 България  www.gs1bg.org


12.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад