Назад

Сътрудничество с Българо-румънската търговско-промишлена палатаИзпълнителният директор на Българо-румънската търговско-промишлена палата Елеонора Иванова и председателят на БТПП Цветан Симеонов направиха преглед на сътрудничеството между двете организации през настоящата година. Фокусът на разговора бе насочен към приоритети, които палатите ще подкрепят съвместно и които са ключови за българо-румънските икономически отношения.

Симеонов информира относно работата на Асоциацията на организациите на българските работодатели, която БТПП председателства през тази година. Проблемите на бизнеса при намиране и внос на работна ръка от трети страни, както и опита на румънски бизнес и неправителствени организации в тази област бяха разисквани в детайли.

В хода на разговора бе констатирано, че работата и мерките за подобряване на свързаността по река Дунав могат още да се задълбочат. „Бизнесът в региона има нужда от по-добра инфраструктура, както по отношение на транспорта и индустрията, така и за привличане на по-голям туристопоток по река Дунав и българското крайбрежие, което за момента остава непознато за пътуващите круизни туристи“, каза Иванова. Тя представи накратко европейски проект МЕМОФИШ, който смесената палата изпълнява и има отношение по темата.

Българската търговско-промишлена палата и Българо-румънската търговско-промишлена палата се договориха на съвместни действия и събития, за които своевременно ще бъде предоставена допълнителна информация.


12.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад