Назад

Работна среща между БТПП и Нотариалната камара

Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов проведе първа работна среща с г-н Красимир Анадолиев - председател на Нотариалната камара. Бяха коментирани възможностите двете организации да изготвят съвместни становища за промени в законите, които засягат бизнеса, търговската и нотариалната дейност.

Господата Симеонов и Анадолиев изразиха съгласие относно необходимостта по- нататъшно подобряване сигурността на гражданския оборот и за постигане на по-голяма икономическа стабилност.

БТПП даде висока оценка за работата на Нотариалната камара, с която се стреми да гарантира по-голяма надеждност на сделките с пълномощни, както и на мерките за предотвратяването на кражби на фирми.

Констатира се, че достъпът на нотариусите до централизираните бази данни е внесло  по-висока степен на сигурност в икономическия оборот. Коментиран беше въпроса за прехвърляне на собствеността и представителството на фирми, което по думите на Анадолиев е от голямо значение за членовете на БТПП.

Цветан Симеонов напомни, че с последните промени в Търговския закон се допусна в уставите на фирмите да се включи възможност всички промени, да правят с нотариална заверка, което е още една гаранция за сигурността на търговеца.


09.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад