Назад

Обсъждане на предстоящи делови инициативи България – Корея

Българска бизнес делегация ще посети Сеул в края на септември


Калин Дамянов, председател на Търговската и промишлена камара на Република България и Република Корея, посети БТПП и обсъди с председателя на Палатата Цветан Симеонов предстоящите съвместни инициативи с Република Корея.

Целта на работната среща бе дискутиране на предстоящото посещение на министър-председателя на България  Бойко Борисов в Сеул в периода 25 – 27 септември т.г. Обсъдени бяха възможни срещи и работната програма на бизнес делегацията, която се организира от ИАНМСП.

В момента в Сеул се провежда второто заседание на Българо-корейския комитет за икономическо сътрудничество, в което участват министърът на икономиката на България Емил Караниколов и заместник-министърът Лъчезар Борисов.

---------------
По данни на Министерство на икономиката водещите стоки в износната ни листа за 2018 г. за Република Корея са: царевица; табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни; ламарини, листове и ленти от мед; интегрални схеми и електронни микрокомплекти; ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани; конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане и др. Водещите стоки по вноса са: полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините и апаратите от NN 8469 до 8472; необработено олово; синтетични щапелни влакна; електрически акумулатори; пневматични гуми от каучук и др.

Съществуват възможности за разширяване на износа ни на продукти като: зърнени храни, олио, лозаро-винарски продукти, козметични/фармацевтични продукти и други. Българските вина са непознати в (Корея, поради което е необходимо по-активно рекламиране за налагане на пазара.


10.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад