Назад

Среща с новоназначения ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Берлин

Обсъждане на възможности за партньорството с Германо-българската търговско-индустриална камара


Новоназначеният ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Берлин Анета Груйчева посети Българската търговско-промишлена палата и се срещна с главния секретар Васил Тодоров. Бяха обсъдени сферите на сътрудничеството между БТПП и Съюза на немските търговско-промишлени палати DIHK, както и партньорството с Германо-българската търговско-индустриална камара.

Васил Тодоров наблегна на общите интереси в двустранните икономически отношения: автомобилна промишленост, туризъм, клъстери, дуално обчение и др. Груйчева, която има опит като търговски съветник в Бон и в Цюрих, сподели, че в тези области активно се обменят добри практики, както на ниво бизнес организации, така и на ниво правителство в рамките на междуправителствените смесени комисии.


10.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад